Armeens Apostolische Kerk Maastricht

SURP KARAPET
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ

Surp Badarak/Heilige Liturgie

Zondag 24 juli 11:30

Feest van de Transfiguratie (Vardavar)Տօն Այլակերպութեան՝ Վարդավառ « Western Prelacy

 

ZONDAG 24 JULI FEEST VAN DE TRANSFIGURATIE (VARDAVAR)

WAT BETEKENT HET WOORD "TRANSFIGURATIE"?
Het woord komt uit de Latijnse woorden trans- ("over") en figura ("vorm, gestalte"). Het betekent dus een verandering van vorm of verschijning. Het Armeense woord voor Transfiguratie is Aylakerboetjoen (Այլակերպութիւն) of Baydzarakerboetjoen (Պայծառակերպութիւն), vanwege de verlichtende verschijning van Christus.
 
WAAR VOND HET PLAATS?
Op de berg Tabor, de heilige berg van Galilea.
 
WIE WAREN GETUIGE VAN DE TRANSFIGURATIE?
Petrus, Jacobus en Johannes.
 
WAT GEBEURDE ER?
Op de heilige berg zagen Jezus' discipelen Hem een verlichtend uiterlijk aannemen met een verblindend wit licht; de oudtestamentische figuren Mozes en Elia kwamen uit de nevelen der tijden tevoorschijn om met de Heer te overleggen; en de stem van God klonk uit de hemel en bevestigde Jezus als zijn Zoon. De discipelen hoorden een stem uit de hemel, die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, met wie Ik Mijn welbehagen heb. Luister naar Hem." Toen begrepen ze eindelijk dat Jezus' voorspellingen over Zijn offer spoedig in vervulling zouden gaan
 
WAAROM VERSCHIJNEN MOZES EN ELIA OP DE BERG?
Mozes en Elia vertegenwoordigen de twee hoofdbestanddelen van het Oude Testament: de Wet en de Profeten. Mozes was de gever van de Wet, en Elia werd beschouwd als de grootste van de profeten. Door met Jezus te verschijnen laten zij zien dat de Messias hier is, en dat Hij de Zoon van God is van wie de Vader zelf getuigt, de Heer van de hele schepping, van het Oude en het Nieuwe Testament, van de levenden en de doden.
 
WAAR KAN IK DIT IN DE BIJBEL VINDEN?
Dit tafereel is op vier verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament te vinden: Mattheüs 17:1-8; Marcus 9:11-7; Lucas 9:29-36; en Petrus II 1:17-18.
 
WAT GEBEURT ER IN ARMENIË OP DEZE DAG?
In Armenië is deze feestdag ook bekend als Vardavar (Rozenfeest) naar het oude heidense feest, dat het verving. Vardavar markeerde elk jaar de oogst en werd van oudsher geassocieerd met de godin Asdghig. Om het baden van Asdghig na te bootsen, besprenkelden de mensen elkaar met rozenwater en hielden ze een speciaal rozenfeest tijdens dit vreugdevolle feest. Vandaag de dag houden de mensen in Armenië nog steeds de traditie in ere om elkaar op Vardavar met water te besprenkelen. Kinderen en jonge volwassenen overvallen voorbijgangers meestal met emmers koud water - een welkome verrassing op warme zomerdagen.
 
WAT BETEKENT HET VOOR ONS VANDAAG?
De Transfiguratie van Christus openbaart ons onze uiteindelijke bestemming als Christenen, de uiteindelijke bestemming van alle mensen en de hele schepping om veranderd en verheerlijkt te worden door de majestueuze schittering van God zelf.

 

 

   

 
Wilt u doneren? Wij zijn een ANBI-instelling. 

Zie rubriek contact voor donatiemogelijkheden.