Armeens Apostolische Kerk Maastricht

SURP KARAPET
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ 

 

UITNODIGING

De in Armenië geboren Heilige Servaas, de brenger en beschermer van Gods Woord, is na 16 eeuwen nog steeds een inspirator en verbinder. Inspirator voor de vele gelovigen en pelgrims en verbinder tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Armeens Apostolische kerk. De onderlinge contacten zijn beter zijn ooit, niet alleen in Maastricht, maar ook tussen de Heilige Stoel van Rome en Etsjmiadzin.  In 2015 was er een grote Armeense mis in het Vaticaan, in 2016 heeft de Heilige Vader nog Armenië bezocht en dit jaar heeft de Armeense Katholikos het Vaticaan bezocht.

Al in de historie zien we dat Sint Servaas belangrijke personen inspireerde, waaronder Keizer Karel de Grote. In zijn regeerperiode werd de regio verenigd en de stad Maastricht werd een pelgrimsoord. Zijn liefde en verering voor de Armeense bisschop was zo groot, dat hij zelfs zijn Dom in Aken liet bouwen door de Armeense bouwmeester Odo van Metz.

Het organisatiecomité van de Heiligdomsvaart heeft de Armeens Apostolische Kerk in Maastricht uitgenodigd om in de eigen traditie de Heilige Eucharistie (Surp Badarak) in de basiliek van Sint Servaas te vieren, als onderdeel van de Armeense deelname naar de Heiligdomsvaart.

Als kerkbestuur zijn we het comité zeer dankbaar en willen graag de dienst uitvoeren.
Het is tevens een mooie mogelijkheid om u en geïnteresseerden de kans te geven kennis te maken met de Armeense kerk en rite.

Derhalve nodigen wij u van harte uit om deel nemen aan deze speciale viering op zaterdag 2 juni aanstaande om 11:00 in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht.

De dienst zal geleid worden door de nieuw verkozen bisschop van Duitsland, Z.H.E. Serovpe Isakhanyan.
Het koor van de Armeense kerk van Keulen zal de muzikale begeleiding doen o.l.v. de heer Artak Voskanyan.

Wij  hopen u op uw komst !

Hebt u nog vragen of wilt u meer info dan kunt u contact opnemen met de heer Armand Karaoglan (06-43988500), bellen.


Met vriendelijke groet,

Dhr. Levon Sarkis,
vz. kerkbestuur Surp Karapet
 

 

 

 

 

 

 

 


Wilt u doneren? Wij zijn een ANBI-instelling.  Zie rubriek contact voor donatiemogelijkheden.