Armeens Apostolische Kerk Maastricht

SURP KARAPET
ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ

 

Beste broeders en zusters,

Verheugd mogen wij u informeren, dat Zijne Excellentie aartsbisschop Khajag Barsamian de patriarchale delegaat van West-Europa, een tweedaags bezoek zal brengen aan onze kerk en stad.

Op zondag 13 januari aanstaande om 11:00 vindt er een Surp Badarak (H. Mis) plaats in onze Surp Karapetkerk. Op deze bijzondere dag zullen er ook diakens gewijd worden.

Na de dienst zal er voor de aanwezigen gelegenheid zijn om nader kennis te maken met de nieuwe aartsbisschop. Aansluitend zal er de jaarlijkse Madagh (offermaal) plaatsvinden.

Locatie:  De Luibe - Wijkcentrum Oud Caberg, Van Akenweg 15, 6218 HK Maastricht

 

 

 

 

 

 


Wilt u doneren? Wij zijn een ANBI-instelling.  Zie rubriek contact voor donatiemogelijkheden.