Armeens Apostolische Kerk Maastricht

 

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

HEILIGE MIS & LITURGISCHE AGENDA

 

 

VASTENDAGEN 04 MAART T/M 19 APRIL 2019

ZONDAG 21 APRIL PASEN -METZ ZADIK

Maandag 4 maart is het grote vasten (Medz Bakh) voor het Paasfeest officieel begonnen. De eerste veertig dagen wordt er gevast voor Palmzondag (Zargazart) en daaropvolgend wordt er zes dagen gevast voor het Paasfeest (Zadig). Het vastenperiode is een tijd waar we onze aandacht aan God richten, zo ons geest voeden en onszelf proberen te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld doormiddel van het lezen van de Bijbel, bidden, kerk diensten bij te wonen en mensen helpen. Tijdens het vasten berouwen we over onze zonden en bouwen we een sterkere band met onze Heer. Deze periode is het wederom ook de gelegenheid voor het vergeving van elkaar.

Iedereen een gezegende periode toegewenst!

Mattheüs 6:16-18:
En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

2019 Feesten op Liturgische kalender

05 januari - Kerstnacht
06 januari - Geboorte en Godsopenbaring, Kerstmis

13 januari - Naamgeving van onze Heer Jezus Christus
14 januari - Geboorte van Johannes de Doper
14 februari - Presentatie van Jezus Christus aan de tempel
16 februari - St. Sarkis, jeugd zegeningsdag
26 februari - St. Ghevont en priesters
28 februari - St. Vartan en 1036 heiligen
03 maart - Poon Paregentan - Avond van het grote vasten
27 maart - Michink - Midden vastenperiode
07 april - De verkondiging aan de heilige moeder van God
14 april - Palmzondag
20 april - Paasavond
21 april - Pasen
24 april - Herdenking van de Armeense genocide en de Heilige martelaren
19 mei - Verschijning van het Heilige Kruis
30 mei - Hemelvaart
9 juni - Pinksteren
17 juni - St. Hripsimiank
18 juni - St. Gayaniank
22 juni - Bevrijdingvan St. Gregorius de Verlichter uit de put
23 juni - Feest van de Heilige Etchmiadzin
6 juli - Ontdekking van de relieken van St. Gregory de Illuminator
11 juli - Heiligen Sahak en Mesrob
13 juli - Koning Dertad, Koningin Ashkhen en Khosrovitoukht
28 juli - Feest van de Transfiguratie
03 augustus - Heilige Thaddeus en Santoukht
18 augustus - Hemelvaart van de heilige moeder van God
15 september - Verheffing van het Heilige Kruis
28 september - St. Kevork (George)
29 september - Heilig Kruis van Varak
12 oktober - Heilige vertalers
27 oktober - Ontdekking van het Heilige Kruis
02 november - Feest van Allerheiligen
09 november - Heilige Aartsengelen Gabriel en Michael
30 november - Heiligen Thaddeus en Saint Bartholomew
14 december - St. Hagop (James) van Nisibis
24 december - St. Stephen de Protomartyr
26 december - Heiligen Peterus en Paulus