Onze kerk

Op 26 januari 2013 is de Armeens Apostolische Surp Karapetkerk ingewijd door aartsbisschop Norvan Zakarian van Bisdom Parijs met instemming van bisschop Frans Wiertz van Bisdom Roermond. Surp Karapet is de enige Armeense kerk in de provincie Limburg.


Surp Karapet betekent letterlijk Heilige Voorloper. Met Voorloper wordt verwezen naar Johannes de Doper. Johannes heeft het epitheton "de Voorloper" te danken aan het feit, dat hij de laatste profeet was, die de weg voor Christus heeft voorbereid. De vroegste christenen hebben Johannes reeds beschouwd als de Voorloper van Christus en hem gezien als de weergekeerde Elias, van wie men geloofde, dat hij zou optreden als de wegbereider van de Messias. De naam Surp Karapet is gekozen door bisschop Datev Muradian van Roemenië, de voormalige deken van Amsterdam. De kerk in Maastricht is vernoemd naar de eerste Armeense officiële huiskerk, gesticht in de 17e eeuw door Armeense kooplieden.

  

Onze missie 

De missie van de Armeens Apostolische Kerk is om het Evangelie van onze Heer Jezus Christus te prediken en haar boodschap van redding te verkondigen. Deze missie wordt gerealiseerd door middel van aanbidding, onderwijs, getuigenissen, samenkomsten en een gemeenschappelijk leven in Jezus Christus als uitgedrukt in de karakteristieke geloofservaring van het Armeense volk. Alle leden, geestelijken en leken zijn geroepen om volledig deel te nemen in haar missie.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info